Friday, July 23, 2010

Insaf


RYK. Police k khilaf Awam ka muzahira muzahirain k mutabiq police station (b) k SHO Jam allah Yar sub inspecter Hamid aur DSP mushtaq ny peasay ley kar qatal k mulzimoon ko chor rahay hein

No comments: