Wednesday, June 30, 2010

Anti narcotics day


Hadi-e-alam NGO k zair-e-ihtmam anti narcotics day walk ki gai jis mein DCO Rahim Yar Khan sumait sarkari aur ghair sarkari shakhsiyaat ny shirkat ki is picture mein DCO Rahim Yar Khan Javid Qazi numain hein

No comments: