Thursday, September 17, 2009

News


Ye halt hey pakistan ki k loog apnay jigar k tokroon yeni apnay Masoom bachoon ko ghurbat k hathoon tang a kar sale kar rahay hein hey asmaan q nahi tot'ta zameen q nahi phatti yahan Kisi k kutay makhan khaein aur koi apnay bachoon ka pait nahi paal sakta mehangai k pahaar tor diye gay hein kahan gaein insani haqooq,siyasi aur Mazhabi tanzeemain hukmaranoon sumait ju es khail ka hisa hein ya ye sab kuch dikh kar chup hein un sab par allah ki beshumaar lanat hu aur aey allah Agar en zalimoon k haq mein hadiyat he tu hadiyat dey day warna ya enko ebrat ka nishaan bana day(aamin)

No comments: