Saturday, March 28, 2009

Zain malik


Zain malik

Khalid bhai


Khalid bhai

Astor


Astor view

Karachi


Zamzama park

Karachi


University road

Karachi


Tooba masjid

Karachi


3 talwar

Karachi


MCB building

Karachi


St-pitricks chor

Karachi


Airport

Karachi


Karsaz

Karachi


Necroploise blochi

Karachi


Sea view

Karachi


MCB tower

Karachi


High court

Karachi


Kotahari

Karachi


Inter change

Karachi


Port

Karachi


Night

Karachi


Gym khana

Karachi


City

Karachi


Sunset

Karachi


Sunset

Karachi


Old drive

Karachi


2 talwar

Karachi


Jinha triminal

Karachi


Jahngeer kothari

Karachi


It tower

Karachi


Sunset

Karachi


Sunset

Karachi


Sunset

Karachi


Hindu jamkhana

Karachi


Gaddani

Karachi


Frere hal

Karachi


Fishing

Karachi


Dl science collage

Karachi


Dawood engineering collage

Karachi


Creek marina club

Karachi


City distric govt

Karachi


Karachi sea

Karachi


Sea

Karachi


Airport road